Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Offer
Black Pepper Roasted Soybean (Jar,100g)
38,000VND 28,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
38,000VND 28,000VND
Offer
Hạt Sen Sấy Lá Tía Tô (Hộp giấy, 30g)
39,000VND 28,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
39,000VND 28,000VND
Offer
Hạt Điều Phủ Gấc Mật Ong (Hộp giấy, 40g)
43,000VND 32,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
43,000VND 32,000VND
Offer
Hạt Điều Tiêu Hồng (190g)
139,000VND 109,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
139,000VND 109,000VND
Offer
Khoai Lang Vàng Sấy Mè Tây Bắc (hũ, 140g)
65,000VND 52,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
65,000VND 52,000VND
Offer
Khoai Môn Sấy Lá Hương Thảo (100g)
76,000VND 59,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
76,000VND 59,000VND
Offer
Mơ Sấy Suka (túi, 10 viên)
95,000VND 35,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
95,000VND 35,000VND
Offer
Sen Sấy Gấc Mật Ong (Hộp giấy, 30g)
39,000VND 28,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
39,000VND 28,000VND
Offer
Sen Sấy Gừng Mật Ong (150g/190g)
189,000VND 154,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
189,000VND 154,000VND
Offer
Sen Sấy Gừng Mật Ong (Hộp giấy, 30g)
39,000VND 28,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
39,000VND 28,000VND
Offer
Sen Sấy Tía Tô (100g)
139,000VND 109,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
139,000VND 109,000VND
Offer
Đậu Nành Phủ Dừa (Hộp giấy, 30g)
21,000VND 15,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
21,000VND 15,000VND
Offer
Đậu Nành Phủ Gấc (Hộp giấy, 30g)
21,000VND 15,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
21,000VND 15,000VND
Offer
Đậu Nành Phủ Nghệ (Hộp giấy, 30g)
21,000VND 17,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
21,000VND 17,000VND
Offer
Đậu Nành Tẩm Cỏ Ngọt (Hộp giấy, 30g)
21,000VND 15,000VND
Nam Xanh lựa chọn nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao với mong muốn mang đến những món ăn nhẹ ..
21,000VND 15,000VND